Wat is natlak?

Bij natlakken wordt één of meerdere lagen verf aangebracht op het substraat. Het aanbrengen kan zowel gespoten als geschilderd. Een natlak wordt aangebracht met een verfspuit, dit proces lijkt erg op het poedercoat proces. Laklagen kunnen direct aangebracht worden, waar de poedercoatings door statische oplaadbaarheid aangebracht moet worden aan het substraat. Natlakken drogen aan de lucht of door moffelen. Twee soorten natlaksystemen zijn er, deze drogen anders uit, hieronder beschreven:

  • Oplosmiddel gedragen
  • Water gedragen

Natlak organische verbindingen

Vluchtige organische verbindingen (VOC) worden gebruikt als oplosmiddelen. Deze stoffen zijn voordelig voor de aan te brengen laklaag, echter nadelig voor milieu en gezondheid. De VOC zorgen ervoor dat de lak goed en snel kan uitharden tot een mooi egale laag. Blootstelling aan deze stoffen geeft op kortdurende termijn een verdovend effect, hoofdpijn, misselijkheid, duizeligheid.

Bij langdurige en regelmatige blootstelling is permanente gezondheidsschade een gevaar, in de volksmond bekend als ‘schildersziekte’. Dit is een organische psychosyndroom (OPS) of chronisch toxische encefalopathie (CTE). Daarom wordt geadviseerd om de geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) te dragen en na afloop behandelde ruimtes goed te ventileren.

Water gedragen natlakken zijn een alternatief op de systemen met oplosmiddelen. Nadelig is de langere droogtijd van de lakken. Daarbij verstoord de langere aanwezigheid van water in de aangebrachte laag de aanhechting van de lak onderling en aan het substraat. Conservatie van deze lakken is ook een aandachtspunt, de VOC zorgen ook voor microbiële afdoding, bij water gedragen lakken moeten biociden toegevoegd worden om schimmelvorming te voorkomen. Dit valt onder de tweede categorie van biocide ‘conservatie middelen’. Meer informatie over Polyurethaan.

Wetgeving omtrent natlak

De Arboregeling stelt in Artikel 4.32A ‘lijmen en verven in binnensituaties’, dat alleen geverfd mag worden met water gedragen verven. In Artikel 4.32G ‘Coating van timmerwerk in binnensituaties’, staat dat bij het aanbrengen van coatings alleen water gedragen coatings mag worden gebruikt.

Andere gerelateerde blogs